Warsztaty

Warsztaty

Warsztaty – cykl spotkań w małej grupie (6 – 10 osób), bazujących na procesie grupowym. Przestrzeń do doświadczania, praca indywidualna z towarzyszeniem grupy.

KIEDY? – zawsze :-). To możliwość uczynienia kroku milowego w rozwoju. Świetne uzupełnienie terapii lub początek wejścia na drogę rozwoju.